Bostadsrättsföreningen Vetet 1, Ringvägen 84-86

STYRELSEN FÖR BRF VETET 1 BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER


Ordförande

Henrik Jeppsson

073-676 32 55

jeppsson.h@gmail.com

Vice ordförande, projekt

Maria Andersson

070-643 03 23

kmandersson@gmail.com

Sekreterare

Martin Petersson

070-818 33 71

info@martinpetersson.se

Kontakt försäljning och uthyrning

Julia Mononen

070-610 09 60

mononen.julia@gmail.com

Fastighetsfrågor

Andy Nurcahyo

070-641 65 54

andy@tunguska.se

Ekonomi

Moa Sarstedt

070-930 94 84

moa.sarstedt@gmail.com

Projekt

Kajsa Gustafsson

070-728 42 82

gustafsson.kajsa@gmail.com

OBS: Vänligen använd e-post i första hand.

Telefon endast vid akuta ärenden.
Det går också bra att kontakta styrelsen via brevlådan på bottenplan, Ringvägen 86.