Bostadsrättsföreningen Vetet 1, Ringvägen 84-86

OM FASTIGHETEN

Huset uppfördes 1936 av byggmästare Olle Engkvist. En av dåtidens mest kända byggmästare.


Arkitekt för Vetet 1 var Walter Nathanson och byggnadskonstruktör civ.ing. Folke Jacobson.


Kort därefter, närmare bestämt 1938, bildade Folke Jacobson tillsammans med Hans Widmark, J&W. De kom att bli Sveriges mest framgångsrika inom byggnadskonstruktioner. År 2001 blev J&W förvärvade av engelska WSP Group.


Fastigheten är grönmärkt, vilket innebär bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Gammaldags hiss

och

växter i trappuppgången

Föreningens gemensamma takterrass i soligt söderläge.