Bostadsrättsföreningen Vetet 1, Ringvägen 84-86

ALLMÄNNA REGLER OCH INFORMATION

Här finns allmän information och ordningsregler

NYA LÄGENHETSNUMMER ENLIGT LANTMÄTERIET

BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM ANDRAHANDSUTHYRNING

Tänk på att komplettera din andrahandsansökan med både din och din hyresgästs e-postadress samt ett foto på den som önskar hyra. Ansökan läggs i föreningensbrevlåda i entrén i 86:an. Normal tid för behandling av din ansökan är en månad.

MÄKLARINFO BRF VETET 1

SKICKA ÖVERLÅTELSEHANDLING SAMT MEDLEMSKAPSANSÖKAN TILL FRUBO AB

Föreningens ekonomiska förvaltare Frubo skickar därefter handlingarna vidare till styrelsen för beslut om medlemskapet.

Lämna alltid uppgift om säljarens NYA adress.

Observera att föreningens lägenhetsnummer (enl. ekon.plan) måste finnas med på kommande avtal m.m.

Ange föreningens lghsnr enligt ekonomiska planen och ev SKV/lantmäteriets lghsnr.

Kontakta Frubo via e-post, maklare@frubo.se, eller ring till växeln 013-37 40 80.

Adress:

Brf Vetet 1

C/O FRUBO AB

Apotekaregatan 7

582 27 Linköping

 

 ENERGIDEKLARATION

 

          -

MEDLEMSINLOGGNING